De Kamer | www.dekamer.be

Bent u op zoek naar De Kamer?, de officiële website is www.dekamer.be. Lees de onderstaande gids voor meer informatie over De Kamer.

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers

https://www.dekamer.be/kvvcr/index.cfm
De Kamer werft aan: vertalers. We organiseren een examen voor de aanwerving en vorming van wervings- reserves van attachés-vertalers (m/v/x).

De Kamer/La Chambre – Video

https://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl
14:13. 55P200. Plenum: Vragen, actualiteitsdebat, wetsontwerpen en -voorstellen, interpellaties, geheime stemming, stemmingen ; 11:29. 55U3151. Justitie (Petit) …

De Kamer – contact

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_infoGen_info.htm
De Kamer – contact. Kamer van volksvertegenwoordigers. Natieplein 1008 Brussel. Dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen. Tel: 02/ 549 81 11

Politieke organen : De Plenaire vergadering

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_politique_plenum.htm
Nadat de Kamer een definitief bureau heeft samengesteld, bestaande uit een verkozen voorzitter, en drie ondervoorzitters en bureauleden die op voorstel van de …

bevoegdheden van de Kamer

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_competences.htm
WAT DOET DE KAMER ? Een regeringsmeerderheid vormen. Zonder het vertrouwen van de Kamer kan een federale regering niet aan de slag gaan. Tenminste 76 kamerleden …

Archief van de Kamer

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_arch.htm
Documenten inzake de parlementaire werkzaamheden zijn in opdracht van de Kamer in druk verschenen: de Kamerstukken,; de Integrale Verslagen (“Handelingen” …

Bezoek ons : Info – Kamer van Volksvertegenwoordigers

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_visite_info.htm
Het onthaal voor bezoekers bevindt zich aan de Leuvenseweg 13. De groepsverantwoordelijke meldt zich, op het afgesproken uur, aan met zijn identiteitskaart en …

werking van de Kamer

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_fonctionnement.htm
De Kamer van volksvertegenwoordigers wordt vernieuwd bij de federale wetgevende verkiezingen. Deze verkiezingen vinden in principe om de vijf jaar plaats.

Politieke organen : De Commissies

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_politique_commissions.htm
De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Home; DE KAMER. Organen. Voorzitter · Plenaire vergadering · Conferentie van voorzitters · Commissies · Bureau.

La Chambre des Représentants de Belgique – site accessible

https://www.dekamer.be/toegankelijk/index.html
In dit gedeelte van de site van de Kamer van volksvertegenwoordigers (deKamer.be accessible genaamd) wordt content aangeboden die voor iedereen toegankelijk …

De Kamer bezoeken – een vergadering bijwonen

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_visite_assister.htm
Het publiek kan de openbare vergaderingen van de Kamer bijwonen voor zover er plaatsen vrij zijn in de publiekstribunes. Zich aanmelden bij het onthaal: …

EXTRANET De Kamer / La Chambre

https://www.dekamer.be/extranet/index.cfm
Extranet. Is bestemd voor de parlementsleden en parlementaire medewerkers van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Om u aan te melden maakt u een keuze uit …

Politieke organen : De voorzitter

https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_politique_president.htm
Hij is tevens de woordvoerder van de Kamer. Hij leidt, in overleg met de fractievoorzitters, de werkzaamheden en beschikt hiervoor over ruime bevoegdheden: hij …

Leave a Comment